Noteikumi atsauksmju un vērtējumu apstrādei

 1. Vispārīgi noteikumi
  1.1. Pircēju tīmekļa vietnē iesniegtās atsauksmes administrē, glabā un publicē https://nanogo.lv.
  1.2. Uzņēmums nav atbildīgs par jebkādu informāciju, viedokļiem, pretrunām, neprecizitātēm, neprecizitātēm vai nepatiesībām, kas ietvertas Vietnē ievietotajās atsauksmēs, un par jebkādām no tā izrietošām nelabvēlīgām sekām Lietotājam, izņemot informāciju, ko sniedz pati Vietne.
  1.3. Sabiedrība īsteno tehniskus risinājumus, lai nodrošinātu, ka personas, kas sniedz atsauksmes par produktu un/vai tā vērtējumu, ir reāli vērtējamā produkta pircēji.
  1.4. Lai identificētu personu, kas sniegusi atsauksmi par produktu un/vai tā vērtējumu, un lai lietotāji varētu piekļūt produkta pircēju, kas iegādājušies produktu Vietnē, pieredzei un viedoklim (vērtējumam), https://nanogo.lv apstrādā pircēja sniegtos personas datus. Sīkāku informāciju par personas datu apstrādi skatīt Privātuma politikā.
  1.5. Jautājumus, kas nav norādīti šajos Noteikumos, regulē Lietuvas Republikā spēkā esošie tiesību akti.
 1. Pārskatu un vērtējumu rakstīšana un publicēšana
  2.1. Visas atsauksmes (negatīvas un pozitīvas) un vērtējumi par produktu, pakalpojumu, jūsu pieredzi un viedokli, kas tiek pārdots vietnē https://nanogo.lv, tiek publicēti saskaņā ar šiem noteikumiem:
  2.1.2. Tiek publicētas tikai tās atsauksmes, ko iesnieguši klienti un pircēji, kuri ir faktiski iegādājušies vai izmantojuši produktu no https://nanogo.lv.
  2.1.3. Atsauksmes netiks publicētas, ja to saturs ir: nesaistīts ar mūsu produktiem vai pakalpojumiem, jebkāda veida reklāma, politiski sensitīvs, veicina nelikumīgas darbības, pārkāpj citu personu privātumu, veicina cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem.
  2.1.4. Jūsu atsauksme nedrīkst saturēt aizskarošu, pazemojošu, nepieklājīgu vai naidīgu valodu.
  2.1.5. Jūsu atsauksmēs nedrīkst būt diskriminējošas atsauces uz reliģiju, rasi, dzimumu, nacionālo izcelsmi, vecumu, ģimenes stāvokli, seksuālo orientāciju vai invaliditāti.
  2.1.6. Ja publicējat negatīvas atsauksmes, jūs nedrīkstat būt saistīts ar konkurentiem.
  2.1.7. Jūs nedrīkstat organizēt kampaņu, kas mudina citus publicēt pozitīvas vai negatīvas atsauksmes.
  2.1.8. Jūs nedrīkstat sniegt nepatiesus vai maldinošus paziņojumus.
  2.2. Katra produkta “vērtējums” ir no 1 līdz 5 zvaigznītēm. Attiecīgi 1 zvaigznīte nozīmē pilnīgi nepatīk, 2-3 zvaigznītes – vidēji patīk, 4 zvaigznītes – patīk, 5 zvaigznītes – ļoti patīk.
  2.3. Tīmekļa vietnē publiski izvieto tikai tās personas vārdu un uzvārdu, kas iesniegusi atsauksmi/reitingu, un atsauksmes saturu.
  2.4. Saskaņā ar tiesību aktu prasībām netiek publicēta e-pasta adrese, tālruņa numurs vai cita informācija, kas attiecas uz atsauksmi iesniegušo personu.
  2.5. Mēs varam pieņemt, noraidīt vai dzēst atsauksmes pēc saviem ieskatiem. Mums nav nekāda pienākuma pārbaudīt vai dzēst atsauksmes, pat ja kāds uzskata, ka atsauksme ir nepieņemama vai neprecīza.
  2.6. Sabiedrība neuzņemas nekādu atbildību par jebkurām publicētajām atsauksmēm, atsauksmēm vai komentāriem un jebkādām no tiem izrietošām prasībām vai zaudējumiem.
  2.7. Atsauksmes tiek publicētas oriģinālvalodā, kurā ir publicēta atsauksme.
 2. Nobeiguma noteikumi
  3.1. Iesniedzot atsauksmi Vietnē, jūs piešķirat mums visas tiesības uz atsauksmes saturu, ko mēs varam reproducēt, dzēst, pārveidot, tulkot, pārraidīt, rādīt, izpildīt un/vai izplatīt ar jebkādiem līdzekļiem visu ar atsauksmi saistīto saturu.
  3.2. Sabiedrībai ir tiesības grozīt, grozīt un papildināt Noteikumus saskaņā ar tiesību aktiem. Noteikumu grozījumi stājas spēkā no to publicēšanas brīža. SIA “NANO GO”, uzņēmuma kods: 301790842, PVN kods: LT100004173410 https://nanogo.lv E-pasts: info@nanogo.lv (nanogo.group@gmail.com) Tālr. +37061846400

Translated with DeepL.com